De Poetsbus

Jeugdtandverzorging Poetsbus

De Poetsbus is een instelling voor jeugdtandverzorging opgericht vanuit het initiatief van Judith Bout. Na haar studie in 1983 heeft zij mondhygiënisten praktijk Alkmaar opgezet. Zij was destijds de vierde van Nederland die een vrijgevestigde mondhygiënisten praktijk begon. In 2014 werd Judith verkozen tot mondhygiënist van het jaar!

Motivatie oprichting jeugdtandverzorging Poetsbus

Vanuit de media wordt er regelmatig aandacht besteed aan de huidige problematiek van de Nederlandse kindergebitten. Uit het onderzoek 'research mondgezondheid basisschool kinderen Alkmaar', uitgevoerd door de mondhygiënisten praktijk Alkmaar in 2008, is eveneens gebleken dat het slecht gesteld is met de huidige kindergebitten. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat 50% van de kinderen met een autochtone achtergrond en 81% van de kinderen met allochtone achtergrond gaatjes heeft.

Daarnaast is uit onderzoek uitgevoerd door de ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) in 2011 gebleken dat 56% van de Nederlandse kinderen van 5 jaar gemiddeld 8 gaatjes heeft.

De huidige problematiek geeft aan dat de noodzaak en behoefte aan preventieve voorlichting groot is. De Poetsbus springt in op deze behoefte wat heeft geleid tot het oprichten van de Poetsbus.

Doel Poetsbus

Gezond kindergebit: de mond zo gezond houden dat geen vullingen nodig zijn en de omringende weefsels gezond blijven.

De Amerikaanse schoolbus

Jeugdtandverzorging Poetsbus wordt gekenmerkt door een bijzondere en unieke huisvesting. In 2011 heeft de Poetsbus een Amerikaanse schoolbus laten ombouwen tot mobiele mondhygiënisten praktijk. Hieronder een impressie van de Poetsbus:

NPoetsbus foto
NPoetsbus foto
NPoetsbus foto
NPoetsbus foto
NPoetsbus foto
NPoetsbus foto
NPoetsbus foto